Matki pszczele primorskie w Polsce.

W 2021 roku dzięki uprzejmości Pana Gemzały zostały przywiezione do Polski matki pszczele „dolnowastocznaje” czyli primorskie. Jest to najczystsza pszczoła primorska aktualnie w Europie. Od 2022 roku będę prowadził prace hodowlane mające na celu selekcję tej pszczoły jak i utrzymanie tego materiału w Polsce.

Historia Russian Bee – Primorsky

Rosyjska pszczoła miodna Primorska pochodzi z regionu Kraju Nadmorskiego w Rosji. Te pszczoły zostały sprowadzone do USA w 1997 roku.

Pszczoły primorskie:

  • wykazują w krzyżówkach z innymi pszczołami większą produkcję miodu
  • udowodniono, że rosyjskie pszczoły miodne są ponad dwukrotnie bardziej odporne na różne pasożytnicze roztocza niż inne pszczoły miodne.
  • rosyjskie pszczoły miodne są w stanie wykryć samice roztoczy Varroa w komórkach hodowlanych, które odsłaniają, pozostawiając roztocza odsłonięte
  • są odporne na infekcję roztoczami tchawicy (Acarapis woodi)
  • wykazują zwiększoną agresję wobec małych chrząszczy ulowych (SHB), usuwając żywe chrząszcze z ula

Strony internetowe dotyczące pszczelarstwa

Matki pszczele Buckfast i Primorska – http://www.pawluk.net.pl/sklep